Norges Cup i Hopp i Huka 30.11.2019 og 01.12.2019

Laurdag 30.11.2019 og sundag 01.12.2019 blir det arrangert Norges cup i hopp i Huka.   Les meir

Opna skiløype på vestsida av Oftevatn

Vestsida av Oftevatn

Løypa  på Vestsida av Oftevatn er nykjørt i dag, laurdag 16. November. Det blir rapportert om flotte skøyteforhold. 

Riving av dam Oftevatn

Etter ein anbodsrunde for arbeidet vart det Telemark Transport og Entreprenørsentral AS som fekk jobben med å rive dam 3 i Oftevatn.   HIL er nøgde med resultatet og er no klare for å fullføre prosjektet med kunstgrasbane.  Rivinga av dammen vil gjere til at vatnet under flaum vil renne fortare ut av Oftevatn, noko som igjen fører til at idrettsanlegg m.m. i Høydalsmo ikkje vil stå under vatn.

  • Før riving av dam
  • Etter riving av dam