FOTOKONKURRANSE

HIL ynskjer å utsmykke det nyoppussa klubbhuset med fotografi frå eigne anlegg og aktivitetar. He du eit blinkskot du vil dele med oss så er du med i trekning av ein premie på aktivitetsdagen laurdag 9. oktober. 

Det kan vere frå fotballbanen, skiløypene, Oftejordet skileikanlegg, Huka hoppanlegg, turorientering, Oftevatn, Oftefjell, Lårdal Upp osb.

NB! Er det personar på bilete (noko som er veldig bra) så må det vere avklart med vedkomande eller føresette at HIL kan nytte dei som tenkt. I tillegg er me alltid ute etter bilete til å bruke på heimesida, i klubbhandbok osb. så det må de også pårekne at bidraga kan nyttast til.

Håpar DU tek deg tid til å leite fram ditt beste bidrag og sender det til leiar@hoydalsmoil.no så raskt som mogleg og seinast 7. oktober 

Helsing styret (som og er jury og kårar vinnaren)

Du finn all nødvendig informasjon her Lårdal Upp - Høydalsmo Idrottslag (hoydalsmoil.no) 

Overskrift

DIN FOTBALLCUP

SUNDAG 22. AUGUST KL. 10 - HØYDALSMO STADION

Cup for alle 12-års lag i Vest-Telemark for 38. gong.

Klasse gutar 12 år og jenter 12 år,  premiering til alle,  minimum 3 kampar pr. lag 

Påmelding til tone.berit@hotmail.com  - Merk med klubbnamn og klasse (j12 eller g12) og antall spelarar  INNAN 10. JULI

Påmeldingsavgift på kr. 1000,- pr. lag til konto nr. 2711 22 26473.

Kiosksal heile dagen 

Parkeringsavgift kr. 50,- pr. bil

HÅPAR DE BLIR MED!