Ekstraordinært årsmøte HIL 20. 4. kl. 1900

Send e-post til leiar@hoydalsmoil.no dersom du ynskjer å delta digitalt eller ring oss på 905 15 248 dersom du ikkje kan/ynskjer å delta digitalt.

SAKLISTE:

Sak 1          Godkjenning av dei som har røysterett

Sak 2          Val av ordstyrar, referent og to til å signere protokollen

Sak 3          Val av leiar, kasserar og leiar av fotballgruppa

Helsing Styret

Påskeorientering på Skinan 2021

Dette er eit opplegg der alle kan vera med. Informasjon finn du og på eit skilt ved skiløypas start ved parkeringsplassen på Skinan. Kart og informasjon kan du laste ned her: 

https://f5-cdn-prod.azureedge.net/img/02/3523975a-aa58-418b-ab76-e6ec391aae65/1920 

Hugs å fylgje gjeldande smittevernreglar. Har du problem med å få skrive ut/få tak i kart, kan du kontakte Asbjørn Byggland.

God tur.

Løypekart Høydalsmo

Me er glade for å endeleg presentere det flotte løypekartet for skiløypene i Høydalsmo. Skilt er på plass ved starten på Skinan, starten på ljosløypa ved stadion og i Oftejordet skileikanlegg. 

Kartet er utarbeida av Kart Fossøy på Notodden.

Sjå kartet her