Du finn all nødvendig informasjon her Lårdal Upp - Høydalsmo Idrottslag (hoydalsmoil.no) 

Overskrift

DIN FOTBALLCUP

SUNDAG 22. AUGUST KL. 10 - HØYDALSMO STADION

Cup for alle 12-års lag i Vest-Telemark for 38. gong.

Klasse gutar 12 år og jenter 12 år,  premiering til alle,  minimum 3 kampar pr. lag 

Påmelding til tone.berit@hotmail.com  - Merk med klubbnamn og klasse (j12 eller g12) og antall spelarar  INNAN 10. JULI

Påmeldingsavgift på kr. 1000,- pr. lag til konto nr. 2711 22 26473.

Kiosksal heile dagen 

Parkeringsavgift kr. 50,- pr. bil

HÅPAR DE BLIR MED!