Fotballgruppa

Høydalsmo IL - Fotball

Kontakt:

Tone Berit Moen Lofthus

Tone Bakkens veg 21

3891 HØYDALSMO

Tlf: 472 94 247

E-post: tone.berit@hotmail.com

Barne- og ungdomsfotballen i Høydalsmo har  ca 60 aktive spelarar. Me kan tilby lag for desse alderstrinna:

Gutar/Jenter 8 år

Gutar/Jenter 10 år

Gutar/Jenter 12 år

Jenter 14 år

Høydalsmo IL arrangerar kvart år Sparebanken Din Cup for gutar og jenter 12 år i august. Her møtast lag frå alle klubbane i Vest Telemark. I 2020 vert cup'en arrangert for 38. gong.

I september har arrangerer me felles fotballavslutning for alle lag. Her har me ei lita turnering med blanda lag, samt matservering og premiering av alle spelarar,  trenarar og lagleiarar.

Fotballavslutning