Høydalsmo Idrottslag (HIL) blei stifta 31.12.1921.

Klubben har aktivitetar innan fotball, orientering, skiidrett, skileik og har og eigne trimgrupper. HIL er best kjent for sin historie frå langrenn.

Historen byrjar før klubben blei stifta. I 1866 blei det arrangert eit skirenn på Ofte i Høydalsmo, eller løypemøte som skirenn blei kalla då.

Blant deltakarane var Sondre Nordheim frå Morgedal og dei lokale utøvarane Halvor Torkjellson Ofte frå Høydalsmo og Ådne Guldkop frå Lårdal.

I 2002 var HIL arrangør for Noresmeisterskap på ski.

Klubben arrangerar også årleg COC renn i kombinert. Dette rennet er for dei nest beste kombinertutøvarane i verden.

Styret i HIL

Åge Verpe, leiar

Anette Hagen, nestleiar

Anders Krog, sekretær

Arne Moen Lid, kasserar

Oddbjørn Tellefsen, driftsgruppa

Bjørn Inge Selstø, skigruppa

Mads Berge, trimgruppa

Margareth Grønlid, kjøkengruppa

Olav Ståland, fotballgruppa

Anne Kristin Romberg Kvaale, orienteringsgruppa

Vedtekter

Sakspapir for styret

lagt til handlevogn